Rechtsbijstandverzekering

Wat is de rechtsbijstandsverzekering?

De waarborg “Rechtsbijstand” behartigt uw belangen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt. De rechtsbijstandverzekering verzekert u de noodzakelijke juridische bijstand bij iedere discussie, onderhandeling of minnelijke schikking.

Wanneer er een geschil is dan zal je verzekeraar eerst via een minnelijke schikking een oplossing trachten te vinden met de tegenpartij.

Als het niet mogelijk is om onderling tot een akkoord te komen, en een gerechtelijke procedure toch is aangewezen, dekt de waarborg “Rechtsbijstand” de kosten van een noodzakelijke juridische procedure (alle gerechtskosten alsook de erelonen van de advocaten, die je bovendien zelf mag kiezen).

Uw rechten doen gelden en beschermen; dat is in essentie wat een rechtsbijstandsverzekering doet.

Ik heb al een waarborg rechtsbijstand bij een andere polis, is het dan wel nodig om nog een aparte rechtsbijstand te nemen?

Hebt u een aanvullende waarborg rechtsbijstand bij uw brand-, auto-, of familiale verzekering, dan kan u die enkel aanspreken voor geschillen met betrekking tot de dekking waarmee ze samenhangt.

Wij zijn daarom absoluut voorstander van een aparte rechtsbijstandsverzekering want die:

Heeft meer uitgebreide dekkingen
Garandeert totale onafhankelijkheid

Sluit Menu